Profesionální genealogické služby

Zajímá Vás odkud pochází Vaše rodina? Kdo byli Vaši předci, kde žili, jak se jmenovali, co byla jejich obživa, jak jejich život probíhal? V dnešní velmi rychlé a vykořeněné době jsou tyto informace pro mnoho lidí důležité. Najmutí genealoga je pro Vás vhodnou cestou, jak získat odpovědi na tyto otázky. Po prvotním kontaktu si určíte vhodnou službu a rozsah výzkumu.

Při práci se držím těchto zásad:

Profesionalita - hodně času věnuji dalšímu vzdělávání v tomto oboru
Osobní přístup - každý klient si určuje směr, podobu i výslednou cenu výzkumu
Diskrétnost - klienti mi svěřují informace o sobě a své rodině. Považuji za samozřejmost zachování diskrétnosti

Od Vás budu potřebovat co nejvíce informací z Vaší rodiny. Jedná se hlavně o rodné, oddací, úmrtní listy, kupní smlouvy a podobně, ideálně z přelomu 19. a 20. století. Důležité jsou i osobní vzpomínky
a informace předané ústně. Informace budou sloužit výhradně pro potřeby výzkumu. V případě, že tyto dokumenty nemáte k dispozici, domluvíme se na dalším postupu.


Mgr. Markéta Pavlíková - Český rozhlas Hradec Králové, vysílání Dobré ráno, vysíláno dne 8.8.2014.