Ceník

Ceny byly pro jednoduchost a přehlednost odvozeny od vyhledání konkrétního matričního záznamu.
Tak získáte snadný nástroj pro výpočet ceny výzkumu.
Na začátku práce si můžete stanovit maximální cenu výzkumu.

Výzkum v matrikách:
1 záznam - 240 Kč
2- 20 záznamů - 210 Kč
21 a více záznamů - 180 Kč
+ administrativní poplatky

Konečná cena se odvíjí od počtu vyhledaných záznamů.

V případě pátrání v archivech ve větších vzdálenostech bude individuálně domluvena náhrada cestovních výloh.
Výsledky výzkumu jsou obvykle dodávány v elektronické verzi.

Po ukončení výzkumu obdržíte:
detailně zpracovanou zprávu o využitých zdrojích
kopie vyhledaných záznamů
rodový strom v elektronickém formátu
vysvětlení neobvyklých termínů

Možnost grafického zpracování a tisku - cena dle velikosti stromu
Možnost objednání tištěné výzkumné zprávy. - 250 Kč/hod + náklady na tisk a vazbu

Expresní příplatek (pokud chcete rodokmen zpracovat v termínu kratším než 120 dní) - 30%
Další výzkum (pozemkové knihy, ostatní zdroje) - 250 Kč/hod

Možnost zakoupení dárkového certifikátu.