Nabídka

Rodokmen
Vychází z nejstrašího zjištěného předka - ten je pak považován za zakladatele rodu. V rodokmenu jsou zaznamenáni všichni mužští potomci pocházející z manželství zakladatele rodu. Rodokmen tak pomíjí potomstvo provdaných žen a nemanželské děti. Typickým znakem rodokmenu jsou stejná příjmení vyhledaných osob.

Rodokmen bude sestaven dle Vašeho požadavku - vyhledání jedné linie nebo jen určitých rodových linií.

Vývod Nejčastěji využívaná podoba. Vývod znázorňuje přehled přímých předků (rodiče, prarodiče, praprarodiče) v obou liniích (otcovské, mateřské). Vývod zpracovává historii od současného potomka směrem do minulosti. Vývod můžeme zpracovat pouze v otcovské linii (agnátní vývod) - výchozí osoba - otec, děd, praděd a další, a nebo v mateřské linii (kognátní vývod) - výchozí osoba - matka, babička, prababička a další

Podoba zpracovaného vývodu bude na základě Vašeho konkrétního požadavku.

V případě Vašeho zájmu lze zpracovat dějiny konkrétní nemovitosti nebo vyhledání historických map.

Způsob vyhotovení:
Elektronická podoba
Tištěný graf
Výzkumná zpráva - vázaná rodová kniha