Postup

Po prvotním kontaktu (e-mailem, telefonicky, korespondenčně) si s Vámi domluvím osobní schůzku. Rozsah zakázky lze samozřejmě domluvit i telefonicky nebo e-mailem. Nejprve si domluvíme typ služby
a rozsah pátrání v rodinné historii. Nabídnu Vám několik variant a Vy si vyberete konečnou podobu zakázky.

Od Vás budu potřebovat co nejvíce dokumentů (rodné, oddací, úmrtní listy, kupní smlouvy a podobně). Důležité jsou samozřejmě jakékoli údaje z rodinné historie (jména, data, místa - ideálně z přelomu 19. a 20. století). Čím více informací o Vašich předcích od Vás získám, tím rychleji budu moci splnit Vaše zadání.
V případě, že budete chtít rodinnou historii zpracovat do podoby vázané rodové knihy, poprosím Vás
o zapůjčení fotografií Vašich předků. Všechny dokumenty, které máte k dispozici, přineste prosím sebou
na úvodní schůzku. V případě, kdy disponujete minimem informací, budu od Vás potřebovat plnou moc pro návštěvu tzv. živých matrik.

Po uhrazení zálohové faktury a zahájení výzkumu Vás budu pravidelně informovat o průběžných výsledcích. Hledání Vaší rodové historie provádím v matrikách, pozemkových knihách, používám i další dostupné zdroje (obecní a farní kroniky, sčítání lidu, hřbitovní knihy, katastry...). Díky průběžným informacím budete mít aktuální přehled o rozsahu práce i ceně.