Mgr. Markéta Pavlíková

Nejprve přišel zájem o historii mé rodiny. S nadšením jsem se pustila do pátrání, abych hned v generaci mého dědečka narazila na matriční zápis jeho narození, který byl psán německy a kurentem. To byl oříšek. Stále jsem se snažila zápis přečíst, abych se v pátrání posunula dál. Trvalo mi velmi dlouho, než jsem ve změti čar začala rozeznávat písmena, ze kterých jsem nakonec poskládala ty správné informace. To byl začátek mé genealogické cesty, která je v současnosti již více než 10letá.

Bez poznání historie nepochopíme přítomnost

Dnes už je pro mne čtení starých dokumentů a matričních záznamů běžnou věcí. Co mě na mé práci nejvíc baví? Hlavně to, že vlastně nikdy dopředu nevím, kam mne pátrání zavede. Naplňuje mne, když se zpětně dozvím, že má práce dělá lidem radost. Situace, kdy se celá rodina sejde u rodové kroniky nebo plakátu rodového stromu a zjišťují a povídají si, nejsou výjimkou.

Při práci se držím těchto zásad:

  • Profesionalita – hodně času věnuji dalšímu vzdělávání v oboru
  • Osobní přístup – každý klient si určuje směr i podobu pátrání, na začátku si domluvíme i výslednou
    cenu výzkumu
  • Diskrétnost – zachovávám důvěrnost informací, které mi klienti svěřují
market-6395

Veřejné aktivity